Créer un milieu humide accélérant la cicatrisation de 40% en maintenant un taux d’hydratation optimale au niveau de la plaie, c’est possible ! Mais comment ? L’humidité est un des paramètres clés de la cicatrisation. Tout ce qui...

Read more

Een vochtig milieu creëren om de wondheling met 40% te versnellen, de wond optimaal hydrateren: dat kan! Maar hoe? De vochtigheidsgraad is een van de belangrijkste parameters bij wondheling. Alles wat ertoe leidt dat de vochtigheidsgraad...

Read more

Bij een eenvoudige wond is het wellicht belangrijker de huid grondig te reinigen en ervoor te zorgen dat er geen vuil meer in de wond achterblijft, dan hem echt te ontsmetten. Een schaafwond, een lichte brandwond...

Read more